Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

BEO, mjölig matpotatis

Image
Beo bild

Beo är mycket mjölig matpotatis nyhet. Beo är en ganska tidig sort. Den har en vacker ovala och runda knölar med gult kött. Beo är höga motstånd av skorv och filtsjukaresistens. Beo gör mycket av likformigt dimensionerade knölar. Beo gör massor av armar. Beo är känsliga bladmögel, men brunröte motstånd är bra.

Beo är lämplig för mjölig matpotatis förpackning och chips produktion. Beo har god motståndskraft mot mörkfärgning eller svartfläckighet. Den runda formen och en låg grunda ögönen skalnings förlust är liten. Beo är 18-21 % stärkelsen. Beo är goda behandlingsresistens. Mycket hög nematodresistent mot raserna Ro1 och Ro4. Lagringskvvalitet är bra. Lång groningsvila.

Matpotatisproduktion, plantering avstånd på minst 27 cm (27 till 30 cm). Beo gör massor av knölar, så rekommenderas behovet av kväve (N) matpotatis och chips produktion av ca 80 kg / ha (GMo, FMo jordar). Mycket rika länder (M) kvävebehov är på ca 50-60 kg / hektar.
Med utsädespotatis avstånd 22 cm och 50 kg kvävebehöv / hektar.

Stärkelseproduktion kvävebehöv är 90 kg/hektar.

Mer detaljerad information om sorten i bilagorna nedan.