Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

Länkar

Potatissektor websidorna

- Tyska uppfödare utsäde av våra sorter www.norika.de

- Potatis Research Institute www.petla.fi

- PAYR www.perunasta.fi

- Potatis växtskydd www.evira.fi

- Grimme potatis maskiner www.grimme.dk/se/hem

- Grimme underhåll www.grservice.fi

- Dewulf, Miedema potatis maskiner www.avagro.fi

- AVR potatis maskiner www.farmers.fi

- Potatis maskiner reservdelar www.pekomat.fi

- Potatis behandling maskiner www.konva-center.com

- Potatis behandling maskiner  www.tekoa.fi