Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

Matpotatis area har fallit 2017

Matpotatis area har fallit 2017

Potatissorter areal i 2017

Matpotatisarealen har sjunkit till 81 hektar och livsmedelsindustri potatis 52 hektar. Övertackta tidig matpotatis område ökas till 7 hektar, certifierad utsädespotatis område 59 hektar. Stärkelsepotatis areal har ökat med 177 hektar och 40 hektar den egen utsädespotatis.
De mest växande sorterna av matpotatis var Gala (156 hektar), Afra (141), Jussi (128), Solist (117) och Annabelle (87 hektar). Mest har fallit Marabel (-221 ha), Rikea (-152), Musica (-119), Fontane (-111), Nicola (-101) och Inova (-91 ha).
Flera gamla och ganska några nya sorter försvinner från marknaden på grund av sin utsädesproduktion är från Finland. Nya sorter kommer att ersätta dessa. Men 10 största matpotatissort är ansvarig för upp till 55% av matpotatis i hela produktionsområdet.

För mer detaljerad statistik med sorter, hittar du vår hemsida här.

Etiketter