Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

PRODUCTION AV POTATIS I FINLAND

Potatissorter areal i 2017

Matpotatisarealen har sjunkit till 81 hektar och livsmedelsindustri potatis 52 hektar. Övertackta tidig matpotatis område ökas till 7 hektar, certifierad utsädespotatis område 59 hektar. Stärkelsepotatis areal har ökat med 177 hektar och 40 hektar den egen utsädespotatis.
De mest växande sorterna av matpotatis var Gala (156 hektar), Afra (141), Jussi (128), Solist (117) och Annabelle (87 hektar). Mest har fallit Marabel (-221 ha), Rikea (-152), Musica (-119), Fontane (-111), Nicola (-101) och Inova (-91 ha).
Flera gamla och ganska några nya sorter försvinner från marknaden på grund av sin utsädesproduktion är från Finland. Nya sorter kommer att ersätta dessa. Men 10 största matpotatissort är ansvarig för upp till 55% av matpotatis i hela produktionsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matpotatis, industrimatpotatis, tidig potatis, utsädespotatis och stärkelsepotatis sorter hectar 2017
Informationen: Mavi/Tike, 24.07.2017            
                 
                 
    År       Över-    
Plats Sorter 2017 2017/2016 Area hektar   tackta Utsädes- Plats
år Namn hektar Föräldring Mat- Industri- Tidig potatis år
2017   totalt i area potatis matpotatis potatis certifierad 2016
1 MELODY 1692,92  65,82  1202,98  404,01  0,48  85,45  1
2 SOLIST 940,26  117,68  651,94  115,28  140,05  32,99  3
3 AFRA 873,90  141,73  804,76  44,23  0,00  24,91  5
4 COLOMBA 836,61  76,85  696,20  63,52  17,84  59,05  4
5 GALA 801,19  156,80  627,31  142,84  0,00  31,04  8
6 ANNABELLE 651,06  87,94  519,54  21,93  53,47  56,12  9
7 MARABEL 647,82  -221,18  439,46  159,64  0,00  48,72  2
8 HANKKIJAN TIMO 635,40  -70,72  223,68  0,00  380,35  31,37  6
9 NICOLA 570,32  -101,56  454,22  94,65  0,55  20,90  7
10 SIEGLINDE (SIIKLI) 520,91  -6,78  403,68  0,66  70,55  46,02  10
11 ASTERIX 436,35  9,18  139,75  246,10  0,00  50,50  12
12 CHALLENGER 393,39  -8,15  342,91  17,53  0,32  32,63  14
13 BELANA 377,44  -52,62  232,39  101,23  0,00  43,82  11
14 JELLY 361,68  36,10  214,67  131,55  0,00  15,46  16
15 LADY FELICIA 334,92  1,96  254,42  64,21  0,00  16,29  15
16 MUSICA 284,72  -119,96  246,43  27,86  0,00  10,43  13
17 LADY CLAIRE 236,85  61,94  7,39  209,05  0,00  20,41  23
18 PUIKULA 234,30  -10,41  213,80  3,01  0,00  17,49  20
19 INOVA 225,94  -91,49  137,93  88,01  0,00  0,00  17
20 INNOVATOR 224,41  -58,40  5,50  195,92  0,00  22,99  19
21 FONTANE 191,56  -111,09  89,20  102,36  0,00  0,00  18
22 BELLAROSA 173,76  45,69  127,01  33,83  0,00  12,92  27
23 SORAYA 172,58  58,86  147,85  15,92  0,00  8,81  28
24 JUSSI 159,19  128,04  81,79  0,00  44,08  33,32  49
25 ROSAMUNDA 158,61  12,05  147,99  0,00  0,00  10,62  25
26 SATURNA 145,79  -15,44  0,37  135,03  0,00  10,39  24
27 VAN GOGH 127,55  -81,45  102,26  25,22  0,07  0,00  22
28 FAKSE 121,97  42,68  75,31  46,66  0,00  0,00  34
29 CARRERA 107,04  -38,06  78,27  0,00  20,51  8,26  26
30 NOBLESSE 103,52  56,28  77,95  3,88  0,00  21,69  43
31 LADY BRITTA 101,74  39,96  1,52  89,43  1,45  9,34  39
32 RIKEA 88,98  -152,11  80,37  8,61  0,00  0,00  21
33 FAMBO 81,85  -21,38  7,38  67,70  0,11  6,66  32
34 MOZART 80,30  38,33  65,65  6,26  0,00  8,39  47
35 LAURA 72,23  #### 3,44  68,79  0,00  0,00  64
36 AGILA 71,68  -1,62  58,05  10,38  0,00  3,25  37
37 LADY AMARILLA 70,30  24,46  17,61  44,13  0,00  8,56  44
38 COLUMBO 67,83  14,22  41,43  14,64  3,66  8,10  40
39 TAURUS 63,47  -11,22  0,44  55,80  0,00  7,23  36
40 ARIELLE 63,16  -41,20  48,76  5,44  5,45  3,51  31
41 MATILDA 61,81  -48,39  61,79  0,00  0,02  0,00  29
42 JAZZY 56,31  43,07  38,29  0,00  0,90  17,12  57
43 OPERA 40,10  -34,71  39,29  0,81  0,00  0,00  35
44 FOLVA 32,40  -33,64  32,40  0,00  0,00  0,00  38
45 VELOX 31,98  -69,28  31,62  0,00  0,36  0,00  33
46 ANUSCHKA 31,04  -13,59  27,51  0,00  0,00  3,53  45
47 RED SCARLETT 30,57  -17,49  0,00  0,00  0,00  30,57  42
48 HANNA 29,32  13,18  27,12  2,20  0,00  0,00  54
49 PITO 28,08  -11,34  28,03  0,05  0,00  0,00  48
50 BALLERINA 28,05  2,03  28,05  0,00  0,00  0,00  50
  Delsumma 13873,16   9385,71 2868,37 740,22 878,86  
  (+andra sorter) 995,09   571,15 125,55 18,44 279,95  
  Totalt hektar 14868,25   9956,86  2993,92  758,66  1158,81   
  Förändring 2017/2016 -67,31    -81,00  -52,72  7,22  59,19   
                 
  Stärkelsepotatis               
Plats (inte innehåller egen              Plats
2017 utsädespotatis) Hektar           2016
1 POSMO 2581,03           1
2 KARDAL 1232,09            3
3 KURAS 1101,40            2
4 SATURNA 349,48            4
5 OSKU 341,24            5
6 HANKKIJAN TANU 220,21            7
7 EUROSTARCH 193,96            8
8 ALBATROS 55,90            10
9 TAURUS 53,47            11
10 AMADO 44,44            12
11 CANASTA 32,50            6
12 POWER 29,90            11
13 CHALLENGER 20,83            18
14 AFRA 19,40            13
15 MELODY 16,28            14
16 TOMENSA 11,18            17
17 ANNABELLE 8,70             
18 VAN GOGH 7,56            20
19 LADY FELICIA 6,60             
20 GALA 5,29             
      Förändring 2017/16        
  Delsumma 6331,46 90,41           
                 
  (+andra sorter)              
  Totalt hektar 6561,47 177,22           
                 
  Stärkelsepotatis 637,52 40,02           
  egen utsädespotatis hektar            
                 
  Stärkelsepotatis totalt 7198,99 217,24           
                 
  Alla potatis hektar 22067,24 149,93           
                 

 

 

 

Den nya statistiken för år 2016. Mat och matindustripotatis växande område är densamma som i 2016, 13 084 hektar. Byte av åkermark är bara två hektar. Övertackta tidigpotatis i 751 hektar och certifierad utsädespotatis växande områdena 1099 ha är också intakt. Stärkelsepotatis areal har minskat med 200 hektar.
De största vinnarna sorterna någonsin Colomba, Solist, Afra, Gala, Soraya och Innovator. De flesta har fallit Rikea, Nicola, Saline, Inova, Asterix och Musica. Flera gamla och ganska några nya sorter försvinner från marknaden på grund av sin utsädesproduktion är från Finland. Nya sorter kommer att ersätta dessa.

                   
Matpotatis, industrimatpotatis, tidig potatis, utsädespotatis och stärkelsepotatis   
sorter hektar 2016                
Informationen: Mavi 26.07.2016            
                   
    År       Över-   År  
Plats Sorter namn 2016 2016/2015 Area hektar   tackta Certifierad 2015  
år   Ha Föräldring   Industri- Tidig Utsädes Ha Plats
2016   Totalt i area Matpotatis matpotatis potatis potatis Totalt 2015
1 MELODY 1627,10 15,01 1132,57 407,87 0,53 86,13 1612,09 1
2 MARABEL 869,00 16,95 577,39 260,05 0,00 31,56 852,05 2
3 SOLIST 822,58 205,33 567,32 69,19 152,07 34,00 617,25 5
4 COLOMBA 759,76 380,95 647,70 27,58 17,30 67,18 378,81 15
5 AFRA 732,17 134,39 654,38 48,10 0,00 29,69 597,78 6
6 HANKKIJAN TIMO 706,12 -39,39 289,32 0,90 362,58 53,32 745,51 4
7 NICOLA 671,88 -160,99 536,21 98,50 6,69 30,48 832,87 3
8 GALA 644,39 90,09 540,61 76,75 0,00 27,03 554,30 8
9 ANNABELLE 563,12 54,37 440,94 21,00 47,41 53,77 508,75 10
10 SIEGLINDE (SIIKLI) 527,69 -34,97 395,63 0,30 92,51 39,25 562,66 7
11 BELANA 430,06 64,22 237,80 169,34 0,00 22,92 365,84 17
12 ASTERIX 427,17 -87,39 162,04 223,28 0,00 41,85 514,56 9
13 MUSICA 404,68 -76,25 325,66 63,19 0,00 15,83 480,93 12
14 CHALLENGER 401,54 5,93 346,46 25,47 0,00 29,61 395,61 14
15 LADY FELICIA 332,96 14,16 281,05 31,76 0,00 20,15 318,80 18
16 JELLY 325,58 51,69 165,43 147,54 0,00 12,61 273,89 20
17 INOVA 317,43 -138,32 202,35 115,08 0,00 0,00 455,75 13
18 FONTANE 302,65 -68,39 177,26 123,09 0,00 2,30 371,04 16
19 INNOVATOR 282,81 77,00 14,75 242,36 0,00 25,70 205,81 23
20 PUIKULA 244,71 -0,79 224,27 2,76 0,00 17,68 245,50 22
21 RIKEA 241,09 -240,98 172,18 67,36 1,55 0,00 482,07 11
22 VAN GOGH 209,00 -60,24 181,64 27,29 0,07 0,00 269,24 21
23 LADY CLAIRE 174,91 24,14 7,72 152,39 0,00 14,80 150,77 28
24 SATURNA 161,23 -8,97 0,57 142,46 0,00 18,20 170,20 27
25 ROSAMUNDA 146,56 -55,45 143,80 0,00 0,00 2,76 202,01 24
26 CARRERA 145,10 -51,96 104,71 0,00 28,86 11,53 197,06 25
27 BELLAROSA 128,07 75,14 84,03 38,35 0,00 5,69 52,93 40
28 SORAYA 113,72 81,52 93,42 6,39 0,00 13,91 32,20 48
29 MATILDA 110,20 -0,85 110,18 0,00 0,02 0,00 111,05 30
30 SALINE 107,45 -179,01 99,44 8,01 0,00 0,00 286,46 19
31 ARIELLE 104,36 16,71 74,38 20,97 7,85 1,16 87,65 35
32 FAMBO 103,23 -1,39 16,50 81,84 0,00 4,89 104,62 31
33 VELOX 101,26 -70,34 99,59 0,00 1,67 0,00 171,60 26
34 FAKSE 79,29 12,97 61,18 18,11 0,00 0,00 66,32 38
35 OPERA 74,81 -20,98 68,28 0,00 0,00 6,53 95,79 34
36 TAURUS 74,69 -45,36 2,67 64,36 0,00 7,66 120,05 29
37 AGILA 73,30 -11,78 54,20 16,02 0,00 3,08 85,08 36
38 FOLVA 66,04 -38,34 66,04 0,00 0,00 0,00 104,38 32
39 LADY BRITTA 61,78 44,56 1,40 53,62 0,00 6,76 17,22 53
40 COLUMBO 53,61 6,96 29,93 3,96 5,62 14,10 46,65 43
41 BINTJE 48,89 -18,50 30,80 17,29 0,00 0,80 67,39 37
42 RED SCARLETT 48,06 1,73 4,28 0,00 0,00 43,78 46,33 44
43 NOBLESSE 47,24 47,24 25,07 10,00 0,00 12,17    
44 LADY AMARILLA 45,84 -16,77 3,10 25,99 0,00 16,75 62,61 39
45 ANUSCHKA 44,63 11,85 43,98 0,00 0,00 0,65 32,78 47
46 EXCELLENCY 43,09 -56,52 35,95 7,11 0,03 0,00 99,61 33
47 MOZART 41,97 -10,71 29,66 5,16 0,30 6,85 52,68 41
48 PITO 39,42 -11,45 39,37 0,05 0,00 0,00 50,87 42
49 JUSSI 31,15 31,15 10,13 0,00 5,57 15,45    
50 BALLERINA 26,02 -11,51 26,02 0,00 0,00 0,00 37,53 45
  DELSUMMA 14139,41   9639,36 2920,84 730,63 848,58 14192,95  
  (+andra sorter) 796,15   398,50 125,80 20,81 251,04 746,56  
  Totalt ha 14935,56   10037,86 3046,64 751,44 1099,62 14939,51  
  Förändring 2016/2015 -3,95   136,75 -138,49 -7,23 5,02 -507,58  
                   
                År  
  Stärkelsepotatis ha           2015 Sijoitus
                Totalt 2015
1 POSMO 2781,60           2850,25 1
2 KURAS 1104,67           1218,11 2
3 KARDAL 966,13           912,15 3
4 SATURNA 344,44           357,29 5
5 OSKU 287,98           368,63 4
6 CANASTA 224,50           173,65 7
7 HANKKIJAN TANU 192,01           259,78 6
8 EUROSTARCH 113,94              
9 POWER 50,09           58,46 9
10 ALBATROS 35,81           42,56 11
11 TAURUS 23,58           13,04 16
12 AMADO 20,69           18,10 15
13 AFRA 19,97           50,14 10
14 MELODY 16,29           60,65 8
15 LADY BRITTA 13,59              
16 COLOMBA 12,20              
17 TOMENSA 11,82              
18 CHALLENGER 7,16           22,43 13
19 MUSICA 6,00           10,61 17
20 VAN GOGH 5,13           29,50 12
21 FONTANE 3,45           21,99 14
  DELSUMMA 6241,05           6477,08  
                   
  (+andra stärkelsesorter) 143,20           107,80  
  TOTALT HA 6384,25           6584,88  
                   
  Stärkelse                
  förförökade ha 597,50           616,68  
                   
  Stärkelsepotatis 6981,75           7201,56  
                   
  Alla potatis ha 21917,31           22 141,07  
                   
   
 
               
                   
                   

 

 

 

Matpotatis, potatis industrin, tidig potatis under plast, utsädespotatis och stärkelsepotatis sorterna områden 2015. Källa:MMM Tike, 11.8.2015.

Potatissorter i området har minskat med 507 hektar. Stärkelsepotatis mer med 571 hektar.
 
50 De största sorter matpotatis och de 15 största stärkelsepotatis. Våra sorter är Gala, Solist, Agila, Soraya, Power och Albatros.

Matpotatissorter största vinnarna är Marabel, Solist, Colomba, Belana och Jelly.

 

 

    vuosi           vuosi  
Sija Lajikkeen nimi 2015 2015/2014 Pinta-ala ha       2014  
vuonna   HA Pinta-ala Ruoka- Ruoka- Katteenal. Siemenper. HA Sijoitus
2015   Yhteensä muutos peruna teoll.per. Varhaisper sertifioitu Yhteensä 2014
1 MELODY 1612,09 -81,77 1 119,24 414,17 0,00 78,68 1693,86 1
2 MARABEL 852,05 141,90 542,77 280,28 2,23 26,77 710,15 6
3 NICOLA 832,87 -3,86 663,77 118,89 6,12 44,09 836,73 3
4 HANKKIJAN TIMO 745,51 -103,21 301,89 0,83 385,29 57,50 848,72 2
5 SOLIST 617,25 112,12 405,75 64,46 121,76 25,28 505,13 11
6 AFRA 597,78 -36,75 538,43 14,22 0,00 45,13 634,53 7
7 SIEGLINDE (SIIKLI) 562,66 17,22 421,30 1,95 105,80 33,61 545,44 9
8 GALA 554,30 -3,47 472,49 54,39 0,41 27,01 557,77 8
9 ASTERIX 514,56 -232,23 190,50 281,11 0,01 42,94 746,79 4
10 ANNABELLE 508,75 41,59 400,38 20,26 39,78 48,33 467,16 13
11 RIKEA 482,07 -238,38 327,78 133,33 10,28 10,68 720,45 5
12 MUSICA 480,93 -4,61 306,95 127,71 0,00 46,27 485,54 12
13 INOVA 455,75 -52,36 293,50 161,04 0,00 1,21 508,11 10
14 CHALLENGER 395,61 9,67 287,05 70,55 0,00 38,01 385,94 15
15 COLOMBA 378,81 314,73 306,90 13,44 17,29 41,18 64,08 36
16 FONTANE 371,04 -10,00 220,43 144,89 0,00 5,72 381,04 16
17 BELANA 365,84 132,22 251,99 92,89 0,00 20,96 233,62 22
18 LADY FELICIA 318,80 -6,80 258,80 40,76 0,00 19,24 325,60 18
19 SALINE 286,46 -81,13 197,54 77,13 0,16 11,63 367,59 17
20 JELLY 273,89 121,05 160,22 99,18 0,00 14,49 152,84 28
21 VAN GOGH 269,24 -173,39 236,32 30,89 0,07 1,96 442,63 14
22 PUIKULA 245,50 -7,00 213,05 3,24 0,10 29,11 252,50 21
23 INNOVATOR 205,81 ??? 22,27 168,03 0,00 15,51 * *
24 ROSAMUNDA 202,01 -91,66 193,59 0,00 0,00 8,42 293,67 19
25 CARRERA 197,06 -23,14 137,99 0,93 42,21 15,93 220,20 23
26 VELOX 171,60 -100,15 146,78 14,94 0,95 8,93 271,75 20
27 SATURNA 170,20 13,85 0,27 150,07 0,00 19,86 156,35 27
28 LADY CLAIRE 150,77 -30,02 0,28 137,71 0,00 12,78 180,79 25
29 TAURUS 120,05 8,27 8,55 100,40 0,00 11,10 111,78 30
30 MATILDA 111,05 9,70 110,86 0,17 0,02 0,00 101,35 32
31 FAMBO 104,62 -3,68 21,39 73,89 0,00 9,34 108,30 31
32 FOLVA 104,38 -80,28 101,71 2,67 0,00 0,00 184,66 24
33 EXCELLENCY 99,61 30,03 76,08 19,50 0,00 4,03 69,58 34
34 OPERA 95,79 -67,12 88,55 0,00 0,00 7,24 162,91 26
35 ARIELLE 87,65 -36,86 59,00 17,73 10,92 0,00 124,51 29
36 AGILA 85,08 41,09 41,92 36,54 0,00 6,62 43,99 44
37 BINTJE 67,39 11,85 34,85 30,96 0,01 1,57 55,54 38
38 FAKSE 66,32 14,16 49,25 17,07 0,00 0,00 52,16 40
39 LADY AMARILLA 62,61 0,14 12,65 42,59 0,00 7,37 62,47  
40 BELLAROSA 52,93 2,69 38,08 14,85 0,00 0,00 50,24  
41 MOZART 52,68 -1,41 34,14 4,41 0,00 14,13 54,09  
42 PITO 50,87 -19,36 50,87 0,00 0,00 0,00 70,23  
43 COLUMBO 46,65 24,32 36,89 0,00 0,40 9,36 22,33  
44 RED SCARLETT 46,33 18,57 0,00 0,00 0,00 46,33 27,76  
45 BALLERINA 37,53 -10,33 37,53 0,00 0,00 0,00 47,86  
46 VICTORIA 34,04 -33,46 34,04 0,00 0,00 0,00 67,50  
47 ANUSCHKA 32,78 -13,90 32,78 0,00 0,00 0,00 46,68  
48 SORAYA 32,20 29,40 22,60 3,31 0,00 6,29 2,80  
49 ADORA 23,61 18,14 19,27 0,34 0,00 4,00 5,47  
50 LADY ROSETTA 23,11 6,65 0,05 23,06 0,00 0,00 16,46  
  (+muut lajikkeet)                
  yhteensä ha 14939,51   9 901,11 3 185,13 758,67 1 094,60 15447,09  
  MUUTOS 2015/2014 -507,58   -471,12 40,64 -22,15 -54,95    
                   
  Tärkkelysperuna ha vuosi 2015/2014         vuosi  
  (ei sisälly omaa 2015 Pinta-ala         2014 Sijoitus
  siemenlisäystä) Yhteensä muutos         Yhteensä 2014
1 POSMO 2850,25 173,81       70,81 2676,44 1
2 KURAS 1218,11 281,26       33,00 936,85 3
3 KARDAL 912,15 -27,84       28,18 939,99 2
4 OSKU 368,63 82,90       9,68 285,73 6
5 SATURNA 357,29 18,41       19,86 338,88 5
6 HANKKIJAN TANU 259,78 -96,65       13,46 356,43 4
7 CANASTA 173,65 125,79       0,25 47,86 8
8 MELODY 60,65 30,01         30,64 10
9 POWER 58,46 7,90       3,83 50,56 7
10 AFRA 50,14 50,14            
11 ALBATROS 42,56 13,75         28,81 11
12 VAN GOGH 29,50 -7,69         37,19 9
13 CHALLENGER 22,43 -0,50         22,93 12
14 FONTANE 21,99 21,99            
15 AMADO 18,10 18,10            
                   
  (+muut tärkkilajikk.)                
  yhteensä ha 6477,08           6 070,45  
                   
  Tärkkelysperunan 616,68 57,09         559,59  
  siemenlisäys ha                
                   
  Tärkkelysperuna yht. 7201,56 571,52         6630,04  
                   
  Kaikki peruna yht. 22141,07           22 077,13