Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

SF VARIO, fast matpotatis

Image
sf vario bild

Sf Vario är inte få finska utsädes.

 

SF Vario har en mycket tidigt och sommaren matpotatis. Vario knölarna är ovala med grunda ögönen och ljusgul kött. Vario har en mycket låg avkastning, relativt stora knölar produktiv sort. Vario gör lite mindre knölar än Solist, men storlek av knölar är större än Solist. Vario är hög skorv- och filtsjukaresistens. Y-virus resistens är mycket bra. Vario är en känslig bladmögel och torrfläcksjuka, men god motstånd av brunröte. Vario är en god lagringsstabilitet. Vario är nematodresistens mot raserna Ro1.

Matpotatis produktion, skörd storlek 40-60 mm: planteringsavstånd 25-27 cm, och behovet av kväve av ca 60 kg / ha i normal HHT länder (m). Mycket rika jord landar (MM, erm) behovet av kväve 40 kg / ha.

Tidig matpotatis produktion plantering avstånd av 25 cm och behovet av kväve av ca 60 kg / ha.
Utsädespotatis produktion planteringsavstånd 19 till 21 cm och behovet av kväve av ca 30-40 kg / ha.

 
Detaljer Vario kan hittas i sorten information.