Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

SOLIST, fast matpotatis

Image
Solist bild

Solist är en mycket tidig fast matpotatis. Den har snabb plantsättning och bildar knölar tidigt. Solist har hög skörd och har tämligen stor knölmängd. Den har jämn knölstorlek även i tidigproduktion. Dess knölar har rundoval form med grunda ögon. Solist har god motståndskraft mot skorv. Det är ganska känslig mot bladmögel, men god motsånd av brunröta.

Solist kan planteras i den kalla marken, och den är lämplig för finländska förhållanden. Solist är mycket väl lämpad liksom under plast, under slöjan och det öppna fältet. Det är klart gynnas bevattning och enhetliga fuktförhållanden. Behandling mot filtsjuka kan användas, eftersom filtsjuka kan orsaka växtspricka. Solist är bäst lämpad för fin sand länder (Fmo) och mycket rika länder (M). Sandmöran (SaMr) kan förekomma mycket mer en filtsjuka än Fmo länder. Solist är ganska god motstånd av mop top rostringar. Efter lyft knölarna snabb kylning kan öka risken för mop top rostringar. Solist är den mest populära tidig potatis av Finland, Tyskland, Sverige och Danmark.

Den är nematodresistent mot RO1 och RO4. Solist passar mycket bra för tvätt-, förpackning och skalning. I skalning är avkastningen därför god bra knölform och låga ögon. Solist klarar lagring bra, lång groningsvila.

Varför väljer tidig potatis Solist?

 • Vackrare knölform, bättre smak

 • Skörden är större, mer jämnt fördelad och säljbar skörd

 • Överstora knölar över 55 mm bör inte vara så tidigt

 • Högre handelskvalitet skörd jämn storlek

 • Andra användningskanaler till matindustrin och skalning

 • Valet av upptagnings tidpunkt mera, från midsommar till höst

 • För 60 växtdagar en otroligt stor skördar av under plast

 • Knölarna lossnar verkligen lätt redan efter 60 dagar, upptagningen kan vara skonsammare

 • Upptagare lyckas redan före midsommar med tvåradig upptagare, eftersom upptagnings hållbarheten är mycket god

 • Blir snabbt mjuka vid kokning, 10-12 min

 • Lägre kvävebehov

 • Verkligen positiv respons från odlare

Gödslingsrekommendationer för Solist:

Matpotatisproduktion, målstorlek 40-60 mm: planteringsavstånd 25-27 cm, kvävebehov ca 60 kg/ha (FMo). Mycket rika länder kvävebehov ca 40 kg/ha.

Tidigpotatisproduktion: planteringsavstånd 23-25 cm, kvävebehov ca 50 kg/ha

Utsädesförökning: planteringsavstånd 19-21 cm, kvävebehov ca 30-40 kg/ha

Blastdödning: Vi rekommenderar mekanisk blastdödning och Spotlight Plus 1 L / ha. Inte användas Reglone vid torrt väder! Reglone kan erhållas Solist fel kött, vilket inträffar under lagring.

 

Mer detaljerad information om sorten i bilagorna nedan.