Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

SORTER I TYSKLAND

Potatissorter som godkänts för certifiering av utsädesproduktionsområden i Tyskland hektar under 2019. Ingår i E-klass och en klass A-produktionsområden. Sorter hade over 300 stycken av utsädesproduktionen i Tyskland! I denna del av statistiken.
 
Certifierad utsädespotatis hektar 2019:

1. Belana               780 ha ruokaperuna
2. Agria                  638 ha ranskanperuna
3. Gala                   576 ha ruokaperuna
4. Zorba                 471 ha ranskanperuna
5. Kuras                 452 ha tärkkelysperuna
6. Verdi                  439 ha chips
7. Marabel              392 ha ruokaperuna
8. Fontane              376 ha ranskanperuna
9. Jelly                   346 ha ruokateoll.peruna
10. Eurogrande      305 ha tärkkelysperuna
11. Madeira           257 ha ruokaperuna
12. Innovator         249 ha ranskanperuna
13. Lady Claire     240 ha chips
14. Axion              231 ha tärkkelysperuna
15. Regina             229 ha ruokaperuna
16. Lilly                 216 ha ruokaperuna
17. Pirol                 216 ha chips
18. Queen Anne     215 ha ruokaperuna
19. Annabelle         212 ha ruokaperuna
20. Karlena             210 ha ruoka, chips