Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

Utsädesklasser

Utsädeskvalitet

Vi har producerat utsädepotatis har fått mycket positiv feedback på kvaliteten på den. Det har producerat och sorteras av mycket hög kvalitet.

Vi producerat alla sorter E-klass och A-klass utsäde i Finland.

Utsädespotatis kontrollen ändrats i Finland 1.9.2015.

Nya utsäde klasser i Finland är:

Stamutsäde                  Unionsklass PBTC
                                        Unionsklass PB
Basutsäde                      Unionsklass S
                                        Unionsklass SE
                                        Unionsklass E
Certifikatutsäde           Unionsklass A
                                         Unionsklass B

Sedan 2016, utsädespotatis växtföljd krav förändringar. Minimikravet för växtföljden är ett år potatis och två mellanår. Endast sorter av stärkelsepotatis i certifierade utsädesklasser får odlas högst två år i radproduktion.  

Mera information : www.evira.fi

Den Tyska importerat utsäde S-, SE-, E- och Z-klass (A-klass) görs i Tyskland och Finland nematod- och ringröta tester (Evira).