Hoppa till huvudinnehåll
Myllymäen Peruna
NY TILLVÄXT FRÅN POTATIS
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA
KONSUMENTEN INFO

VÅRT FÖRETAG

Myllymäen Peruna (Myllymäen Potatis) är en utsädespotatis företag , som tillverkar, marknader och säljer representerar Norika sorter i Finland. Myllymäen Peruna är en finskägda familjeföretag . Våra sorterna är lämpliga för odlingsförhållanden i Finland tidig eller ganska tidig sorter. Våra sorter produktivitet och sjukdomsresistens är höga. Valet av sorter tar också hänsyn till god smak och sorter köttet måste vara gul. Vårt mål är att förse kunderna med lämpliga sorter, som är av en kvalitet bäst. Våra sorterna få hög avkastning och goda resultat av prov Dagsmark och Jeppo årligen.

Sortförädlare Norika är Tysklands näst största certifierat utsäde potatisproducent, processor och distributör. Norikan sorter odlas i Europa, USA och Ryssland. Sortförädlare började i 1949 och den använder den traditionella metoden av en korsning mellan sorterna. Utveckling och testverksamhet pågår också i Finland.

 

 

Sorter processor: